Share

Filmy

Filmy

Project details

Projekt ogrodu – wizualizacja filmowa

Opracowując nowy projekt ogrodu rozpoczynamy od stworzenia jego koncepcji, czyli rozplanowania programu i wyboru stylu jaki będzie miał przyszły ogród. Przedstawiamy je w postaci wizualizacji filmowych, które obrazują możliwości rozmieszczenia niezbędnych elementów ogrodu z uwzględnieniem potrzeb, które Wy, czyli Klienci sygnalizujecie we wstępnych rozmowach i wypełnianych ankietach.
Nasze pomysły przedstawiamy na wizualizacji tak, abyście mogli wyobrazić sobie późniejsze funkcjonowanie w Waszym ogrodzie i odpowiedzieć sobie na pytanie, które z rozwiązań wydaje się Wam odpowiednie, wygodne, czy ładne, a które nie.  Po wstępnym zaopiniowaniu pomysłów dopracowujemy je i uszczegóławiamy. 
  1. Omówienie potrzeb
  2. Koncepcje przestrzenne
  3. Szata roślinna
  4. Propozycje oświetlenia
  5. Projekty techniczne i realizacja