Share

Projektowanie terenów zieleni użyteczności publicznej

Projektowanie terenów zieleni użyteczności publicznej

Architektura krajobrazu

 • Projekt architektury krajobrazu, to przedstawienie wizji nowego kształtu przestrzeni, przekazanie idei i wyobrażenia nowego otoczenia, ale jest także kompleksową dokumentacją zawierającą wszystkie informacje niezbędne do jej aranżacji. Zawiera kolorowe plansze koncepcji, rysunki techniczne, opisy sugerowanych technologii, rozwiązań, wykonania poszczególnych elementów oraz przedmiary niezbędne do stworzenia kosztorysów i harmonogramu prac. Wykonujemy projekty dla inwestycji związanych z urządzaniem zieleni, w tym:
  • parków i ogrodów publicznych
  • zieleni osiedlowej
  • zieleni przy obiektach komercyjnych i przemysłowych
  • zieleni przy obiektach użyteczności publicznej
  • zieleni towarzyszącej obiektom sportowym
  • placów zabaw
  • zieleni przy obiektach sakralnych

  W zależności od rodzaju i szczegółowości opracowania oferujemy:

  • projekty koncepcyjne
  • projekty wykonawcze
  • specyfikacje wykonania i odbioru robót
  • kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót
  • nadzory autorskie i inspektorskie

  Tworzymy miejsca funkcjonalne spełniające oczekiwania zarówno inwestora, jak i przyszłych użytkowników.

Share post: