Oferta

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji w zakresie ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Zapewniamy usługi PROJEKTOWANIA, NADZORU I WYKONAWSTWA terenów zieleni i ogrodów.

 • OBMIARY TERENU I INWENTARYZACJE
 • PROJEKTOWANIE TERENÓW ZIELENI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
 • PROJEKTOWANIE OGRODÓW PRZYDOMOWYCH
 • DRENAŻE I ODWODNIENIA
 • OŚWIETLENIE I ILUMINACJE
 • NAWODNIENIA - AUTOMATYCZNE SYSTEMY
 • BUDOWĘ NAWIERZCHNI OGRODOWYCH
 • BUDOWĘ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY OGRODOWEJ
 • NASADZENIA I KOMPOZYCJE ROŚLINNE
 • ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW
 • DEKORACJE I MEBLE OGRODOWE
 • PIELĘGNACJE I UTRZYMANIE ZIELENI
 • OPERATY PIELĘGNACYJNE I WSKAZANIA DO UTRZYMANIA ZIELENI